Polityka prywatności i RODO

W BoboBook dbamy o Twoją prywatność! Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), obowiązującym w krajach Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018r., podjęliśmy działania, abyś mógł być pewien, że Twoje dane osobowe są bezpieczne. Zgodnie z nowym prawem przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez czas wymagany do przetwarzania zamówień oraz do naszych własnych dokumentów podatkowych. Twoje dane są udostępniane tylko bezpośrednim firmom, których potrzebujemy, aby przetwarzać Twoje zamówienia. Dbamy o Ciebie i Twoje dane osobowe. Firmy, z którym mogą być przekazywane przez nas Twoje dane osobowe:
  • biuro rachunkowe,
  • firma kurierska.
Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie, konieczne jest podanie nam informacji, takich jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, informacje o płatności, szczegóły zamawianego produktu oraz numer telefonu dla firmy kurierskiej. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem złożenia zamówienia i jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych skutkuje niewykonaniem zamówienia.

Zgodnie z RODO masz prawo do:
1. uzyskania informacji w jakim celu prosimy Cię o podanie danych oraz przez jaki okres czasu będziemy je przechowywać,
2. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

Osoba, której dane dotyczą może żądać, abyśmy usunęli jej dane, gdy dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego zostały zebrane.
Osoba, która chce, aby usunąć jej dane, może dokonać tego poprzez wysłanie wiadomości, w którym określi swoje żądania. Uwzględnimy je, gdy w naszej ocenie nie będziemy mieć prawnie uzasadnionych podstaw, by kontynuować przetwarzanie. Jeśli klient podejrzewa, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z RODO, może wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego.